GEACHEM LOGO
  Pretraga 
Dodatna pretraga po:   širem nazivu   opisu
  • Vesti: Najčešće postavljana pitanja
  • Kako zaštititi elektroinstalacije od vlage?
Elektroinstalacije i uređaji koji su izloženi vlazi ili incidentnom potapanju u vodu mogu se veoma uspešno zaštititi i odmah pustiti u rad ukoliko se tretiraju sa sredstvom za zaštitu od vlage 2-26. Vrlo uspešnu primenu ima u svim granama industrije (hidro i termo elektrane, toplane, servisne radionice, rafinerije, prehrambena industrija itd.)
  Career opportunities
  |   SERTIFIKATI   |   PROMOCIJE   |   MSDS   |   LINKOVI   |      |  
  Copyright © 2019 Geachem, All Rights Reserved  |  Pravila korišćenja