GEACHEM LOGO
  Pretraga 
Dodatna pretraga po:   širem nazivu   opisu
  • Vesti: Najbolja iskustva iz prakse
  • Zaštita elektromotora od vlage
Elektro motori i instalacije uprkos svim merama zaštite ponekad dolaze u kontakt sa vlagom, vodom a u ekstremnim situacijama budu i poplavljeni. 2-26 sredstvo za zaštitu od vlage pruža izvanrednu zaštitu od vlage a čak omogućuje i momentalno puštanje u pogon potopljenih elektromotora i instalacija. Da bi pokazali delotvornost, kod krajnjeg kupca smo elektromotor tramvaja, kome je skinut zaštitni oklop, polili sa 3 kante vode. Odmah nakon toga u zazore rotora i statora smo naneli 2-26 i u roku od 5 minuta od polivanja pustili u pogon motor koji je bio mokar. Zadovoljni klijenti od tada tretiraju sve tramvajske elektromotore i nemaju više problema sa pregorevanjem (probijanjem) usled vlage. 2-26 pruža izuzetno visok stepen zaštite od vlage, dostupan je u spreju i kanisterima što omogućuje izuzetno širok spektar primene.
  Career opportunities
  |   SERTIFIKATI   |   PROMOCIJE   |   MSDS   |   LINKOVI   |      |  
  Copyright © 2019 Geachem, All Rights Reserved  |  Pravila korišćenja