GEACHEM LOGO
  Pretraga 
Dodatna pretraga po:   širem nazivu   opisu
  • Vesti: Najbolja iskustva iz prakse
  • Odvijanje vijaka i matica
Vijčani spojevi su često nakon određen vremenskog perioda korodirali i skoro ih je nemoguće odvrnuti. Pri odvijanju korodiralih spojeva primenjujemo Rost Flash koji trenutno zamrzava koroziju na -40 C° a visoko penetrantno ulje prodire kroz pukotine oslobađajući vijčani spoj. U ekstremnim situacijama primenjujemo i kombinaciju sa drugim proizvodima. Prilikom pada bagera trebalo je odviti jednu spojnicu koju je spajalo 16 vijaka M80 u dužini od 250 mm. Pomoću sredstava Rost Flash i 3-36 svi vijci i matice su odvijeni, a vijci izbijeni iz spojnice u najkraćem mogućem roku. Drugom prilikom smo jednim sprejom Rost Flash i jednim sprejom Copper Paste odvrnuli šraf od 11 tona i maticu od 6 tona montiranu još 1975 godine na presi iz livnice.
  Career opportunities
  |   SERTIFIKATI   |   PROMOCIJE   |   MSDS   |   LINKOVI   |      |  
  Copyright © 2019 Geachem, All Rights Reserved  |  Pravila korišćenja