GEACHEM LOGO
  Pretraga 
Dodatna pretraga po:   širem nazivu   opisu
  • Vesti: Specifični problemi i rešenja
  • Zaptivanje cevi
Na prečnik cevi od 1/2’’ nanosi se VAL TRAKA 12x12x0.1 mm u dužini od 60cm u smeru zavrtnja tako da se preklapanje obavlja na polovini širine trake. Izvrši se spajanje i instalacija se pušta u rad. Traka je nezapaljiva, izdržava visoke pritiske (do 210bara) i otporan je na paru, gas, kiseonik i hemikalije. Radna temperatura je od -200oC do +200oC.
  Career opportunities
  |   SERTIFIKATI   |   PROMOCIJE   |   MSDS   |   LINKOVI   |      |  
  Copyright © 2019 Geachem, All Rights Reserved  |  Pravila korišćenja